©

 

 

Mijn familiewapen

 

Voor zover mij bekend bestaat er in België geen familiewapen van een of andere familie Polfliet.

 

Dankzij een beslissing van de Vlaamse Regering kan elke inwoner uit Vlaanderen nu een aanvraag indienen om een familiewapen uit te werken en te laten registreren. Het wapen mag gebruikt worden door de aanvrager en zijn erfgenamen; voor zover zij de familienaam van de aanvrager dragen.

Ik heb van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om een familiewapen aan te vragen bij de Vlaamse Heraldische Raad.

Op 9 juli 2009 mocht ik in het prachtige kasteel van Gaasbeek mijn wapenbrief in ontvangst nemen. Vanaf die dag ben ik officieel de trotse bezitter van mijn familiewapen. Mijn familiewapen werd in het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2009 gepubliceerd.

©

 

 

Toelichting bij het wapenschild

 

Het driehoeksschild bestaat uit één heraldisch metaal zijnde goud en twee heraldische kleuren zijnde sinopel of groen en (l)azuur of blauw. Deze combinatie verwijst naar de betekenis van onze familienaam. De groene kleur, in de punt van het schild, werd pas op het einde van het ontwerp eraan toegevoegd om de verhoging in het landschap bij een overstroming aan te geven.

Het hoofd en het middendeel van het schild telt 5 figuren. Het getal 5 is niet toevallig gekozen. Mijn dochter is de 5de generatie sinds mijn overgrootvader voor het eerst naar Kluizen kwam. Hiermee wil ik de roots oproepen. Het gezin van mijn vader bestond daarenboven uit 5 overlevende kinderen. Hiermee wil ik de familieband oproepen. De twee sleutels staan voor de twee overleden voorvader en voor de twee meisjes in het gezin van mijn vader. De sleutel staat voor vertrouwen, zwijgzaamheid, dienstwaardigheid, kennis en bezit. De drie korenbundels staan voor de drie generaties in leven (mijn vader, mijn dochter en ikzelf) tijdens de creatie van het schild en voor de drie jongens in het gezin van mijn vader. De korenbundels staan voor vruchtbaarheid, gelukkig ondernemen, een goede oogst, vrede, welvaart, het dagelijks brood, de zomer. Zij zijn ook een verwijzing naar het landbouwersbestaan van mijn familie.

Het helmteken bestaat uit een pelikaan die haar jongen met haar eigen bloed voedt. De pelikaan is overduidelijk een verwijzing naar Kluizen, het dorp waar onze naam voor het eerst in de geschriften opdook als een woord en vanzelfsprekend ook naar de wapenschilden van de abt van Ename en de zelfstandige gemeente Kluizen. De pelikaan staat voor opofferende moederliefde. Om die reden is het ook een eerbetoon aan mijn te vroeg overleden moeder Lisette Van de Keere.

Het dekkleed is uitgewerkt in het heraldische metaal goud en de heraldische kleur (l)azuur. Beide "kleuren" zijn ook dominant aanwezig op het wapenschild van Kluizen, toen de gemeente nog zelfstandig was.

Het devies of wapenspreuk onderaan het wapenschild "Atqui somnians vigila" is een latijnse vertaling van mijn Engelstalige lijfspreuk "Dream but don't sleep". Je zou het in het nederlands kunnen vertalen als "waakzaam dromen". Deze lijfspreuk betekent voor mij dat een mens dromen mag hebben maar steeds waakzaam, alert moet zijn.

 

Nederland

 

In Nederland daarentegen is er wel een wapenschild voor een familie Polvliet uit Gouda. Zij staan vermeld in het Nederlands Patriciaat, ook wel het Blauwe Boekje genoemd, dat sinds 1910 door het Centraal Bureau voor Genealogie wordt uitgegeven. Om hierin opgenomen te worden moet de familie gedurende 6 generaties, 150 jaar, onafgebroken een vooraanstaande rol gespeeld hebben in de Nederlandse samenleving. Hierna ziet u een afbeelding van dit familiewapen.

 

 

        
©