Langebeke

 

Langebeke - germaans langa "lang" en baki "beek".*

 

In documenten in het Rijksarchief te Gent over Ename worden Langebeka in 1122 - Langabeca in 1140 - Langobeca in 1140 - Langabecca in 1148 en Lambecca in 1182, waarbij ik mij de bedenking maak of in het laatste geval niet zou kunnen verwezen worden naar het huidige Lembeke, deelgemeente van Kaprijke, als plaatsaanduidingen gebruikt.

 

Op basis van heel wat bronnen en kaarten meen ik te kunnen afleiden dat de Langebeke van destijds het Molenvaardeke van vandaag is. Waarom de naam gewijzigd werd heb ik niet kunnen achterhalen. Het feit dat bij het binnenkomen van Kluizen, dichtbij het vaardeke, een molen stond kan wel een verklaring geven waarom in de volksmond men de stroom uiteindelijk zo is gaan noemen.

 

 

Het Molenvaardeke, de zuidergrens van Kluizen

 

Van mijn vader vernam ik dat in die omgeving destijds een molen was die toebehoorde aan de familie D'Hondt. Zij runden er toen een sichoreibedrijf.  

 

* Bron: Maurits Gysseling - Toponymisch Woordenboek.