©

 

 

Nederlands

 

Het oudnederlands situeert zich in de vroege middeleeuwen, tussen 500 en 1150. Het middelnederlands is de voorloper van het moderne nederlands en situeert zich tussen 1150 en 1500.

 

De familienaam Polfliet dook voor het eerst in geschriften op in 1267*. in ... Kluizen. Het is dus best mogelijk dat het woord in de gesproken taal al langer gebruikt werd.

 

Onze familienaam moet dus in het middelnederlands gesitueerd worden. Bij één van de eerste vermeldingen als familienaam (Heinricke van Polvliete en Gillis van Polvliete) werd de spellingregel strikt genomen niet correct toegepast.

 

Volgens de dan heersende spellingregels zou, in het middelnederlands, men het woord "vliet" niet mogen gebruiken. De spellingregel gaat terug op de "lenisering van f en v". In de loop van de oudnederlandse taalperiode werden de stemloze "f" en "s" stemhebbend dus, "v" en "z" als ze in het begin van een woord stonden.

Bij de plaatsnamen in de 10de en 11de eeuw vindt men echter wisselende spellingen wat erop wijst dat de uitspraak in die tijd aan het veranderen was.

 

Vanaf de 13de eeuw wordt het middelnederlands in officiële documenten gebruikt. Toen was er echter nog geen sprake van een eenheidstaal. Dit gebeurt geleidelijk aan vanaf de 16de eeuw. Een schepenbrief uit Bochoute, een wijk in het Zottegemse, uit 1249 zou de oudste authentieke oorkonde in het middelnederlands zijn.

 

Aangezien onze familienaam om een plaatsnaam gaat én onze naam een samengestelde vorm kent waarbij het woord "vliet" niet aan het begin van het woord staat zou je dus kunnen stellen dat dit de enige correcte schrijfwijze is omdat het om een officële plaatsbenaming ging én men de spellingsregel héél strikt toegepast heeft omdat de "v" niet in het begin van het samengestelde woord stond.

 

In de Europese Unie zijn er ongeveer 22 miljoen nederlandssprekenden; dat is meer dan alle scandinavische talen samen. Het Nederlands is de 8ste taal in de EU en zowat de 35ste taal in de wereld... met dank aan de Nederlanders. Het Nederlands wordt vandaag nog gesproken in Nederland, Vlaanderen, Frans-Vlaanderen, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba.

 

Aangezien het Afrikaans als een afstammeling van het Nederlands beschouwt wordt, mogen we er nog eens 4 miljoen Zuid-Afrikaners bijtellen en staat het Nederlands nog wat hoger op het ranglijstje van meest gesproken talen in de wereld.  

 

* Bron: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk - Dr. Frans Debrabandere

 

         ©