©

 

 

Waterspaarbekken

 

In de onmiddellijke omgeving van heel wat waterzieke gronden in Kluizen werd in 1974 een 55 hectare groot waterspaarbekken gebouwd, met een waterzuiveringstation. In tegenstelling tot een aantal andere spaarbekkens in het land werd het niet in de diepte uitgegraven maar in de hoogte opgebouwd. In 1996 werd een tweede bekken in gebruik genomen. De uitbater is de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) en voorziet het Meetjesland en het Land van Waas van drinkwater. Beide bekkens hebben, samen, een productiecapaciteit van 80.000 m≥ per dag. Om de gezamenlijke inhoud van 10,9 miljoen m≥ water op peil te houden, wordt een waterwingebied van 25.000 ha. aangesproken. De Burggravenstroom is hiervoor het voornaamste aanvoerkanaal.

 

Luchtfoto met op de voorgrond het Waterspaarbekken van Kluizen, op de achtergrond het in aanbouw zijnde Kluizendok.

(foto genomen door Gerda YD)

 

De komst van het waterspaarbekken was niet alleen een zegen voor de Burggravenstroom. Ondermeer omwille van efficiŽntie maar vooral omdat in de jaren '70 saneren van verontreinigde rivieren niet in het woordenboek stond is  de Burggravenstroom in Kluizen op bepaalde plaatsen gedempt of onderbroken. Een deel van de stroom dat langs de Schildekenstraat liep werd onderbroken. Een oude arm die paralel liep met de Kluizendorpstraat en de Oude Burggrave richting Ertvelde, werd gedempt.

 

        
©